16 Ủy Viên Bộ Chính Trị

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng minh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XIII đã báo cáo kết quả thai cử nhân sự Bộ chính trị, Tổng túng thư, Ban túng thư, Ủy ban kiểm soát Trung ương, công ty nhiệm Ủy ban kiểm soát Trung ương.

Bạn đang xem: 16 ủy viên bộ chính trị


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản vn khóa XIII.

I - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ bao gồm trị Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng thiết yếu phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương Đình Huệ, túng thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khoá XIV tp Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

9. Đồng chí tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tư vấn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Động Cơ Đồng Bộ Và Không Đồng Bộ Và Động Cơ Không Đồng Bộ

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí è cổ Thanh Mẫn, quản trị Uỷ ban tw Mặt trận đất nước Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng trình bày Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí trần Tuấn Anh, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đang bầu bạn hữu Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, quản trị nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta giữ chức Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban túng bấn thư trung ương khóa XIII có một số bạn hữu Ủy viên Bộ thiết yếu trị được Bộ bao gồm trị phân công thâm nhập Ban túng thư với 5 bằng hữu được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng tw Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, cỗ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó nhà nhiệm thường trực Ủy ban đánh giá Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra bao gồm phủ

IV- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII, có 19 đồng chí:

1. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

2. Đồng chí hồ nước Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

5. Đồng chí nai lưng Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ tự khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng Ban tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó túng bấn thư thức giấc ủy, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí sơn Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

16. Đồng chí è Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, túng thiếu thư tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí trằn Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII sẽ bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, bí thư trung ương Đảng khóa XII, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII giữ chức công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII.

từ khóa: Đại hội , Bộ chủ yếu trị , chủ tịch nước , Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , bao gồm trị , Thủ tướng tá , Phạm Minh chủ yếu , vương vãi Đình Huệ , è cổ Tuấn Anh , Nguyễn hòa bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn Giang , đánh Lâm , Trương Thị Mai , trần Thanh Mẫn , Phạm rạng đông , Nguyễn Văn yêu cầu , Nguyễn Xuân chiến hạ , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trạc , è Cẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minh Hoài , Lê Minh Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , trần Cẩm Tú