Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng anh

Ngữ pháp về câu trực tiếp, câu gián tiếp trong tiếng Anh là phần rất đặc biệt quan trọng và hay xuyên xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra. Khi gửi từ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp thì sẽ chuyển đổi những nhân tố nào? thuộc lasignoralaura.com tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!


*
Câu trực tiếp, câu con gián tiếp trong giờ Anh

1. Tư tưởng về câu trực tiếp loại gián tiếp

Lời nói trực tiếp (hay còn gọi là direct speech): là dạng câu giới thiệu lời trích dẫn trực tiếp những ngôn trường đoản cú trong lời nói của bạn nào đó. Phương pháp nhận dạng là câu nói được đặt trong vệt ngoặc kép.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng anh

Mệnh đề tường thuật + “mệnh đề được tường thuật”

Mệnh đề được tường thuật được để trong vết ngoặc kép, đề cập lại đúng chuẩn từng từ đã được nói trước đó.


*
Khái niệm về câu trực tiếp con gián tiếp

Ví dụ:

Mary said, “I am too short khổng lồ reach this shelf.”Mary nói, “Tôi cực thấp để cùng với được kệ này.”My Mom said, “I was a teacher.”Mẹ tôi nói, “Tôi từng là giáo viên.”She said, “The exam is difficult”.Cô ấy nói, “Kỳ thi khó”.

Lời nói con gián tiếp (indirect speech): hay có cách gọi khác là câu tường thuật nhằm mục tiêu thể hiện nay lại câu nói của một bạn khác dưới diễn đạt ngôn ngữ của mình. Đặc biệt vào câu con gián tiếp không xuất hiện dấu ngoặc kép như sống câu trực tiếp.

Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật.

Ví dụ:

John said his father did exercise at 5.am daily.John đến biết cha anh anh em dục lúc 5 giờ phát sáng hàng ngày.Morgan Stark says that She loved Iron Man 3000.Morgan Stark nói cô ấy yêu Iron Man 3000.Hoa said she wanted to lớn go home.Hoa nói cô ấy mong về nhà.

2. Quy tắc đổi khác từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

Chúng ta cùng khám phá quy tắc biến hóa từ câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp với lấy ví dụ như sau.

Nam told me: “My girlfriend will come here to lớn visit me tomorrow”.

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Khi trần thuật lại lời nói của Nam, vẫn nói là: “Nam nói rằng”.

Với câu tường thuật, chúng ta có 2 hễ từ:

Với told: bắt buộc dùng khi bọn họ thuật lại rằng nam nói với một tín đồ thứ ba khác.Với said: Thuật lại lúc không nhắc tới người thứ 3.

Ngoài ra còn các động từ không giống asked, denied, promised,… tuy nhiên sẽ không còn sử dụng kết cấu giống said that. Vào khuôn khổ bài xích chúng, bọn họ sẽ mày mò sâu về 2 cồn từ told và that.

Xem thêm:


*
Quy tắc đổi khác từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

Lưu ý: có thể có that hoặc không tồn tại that trong câu gián tiếp.

Thay vày nói “Nam said that…” thì nói “Nam said…” vẫn trọn vẹn đúng ngữ pháp.

Ta có câu tường thuật như sau:

=> Nam told me that my girlfriend will come here lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của động từ vào câu trần thuật về thừa khứ

Với mệnh đề được tường thuật, ta phát âm rằng vụ việc đó không xảy ra ở thời gian nói nữa mà lại thuật lại tiếng nói trong vượt khứ. Vị đó, động từ vào câu sẽ được lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời điểm nói. Tổng quát như sau:

Thì tương lai đi lùi tương lai trong thừa khứThì hiện tại lùi về vượt khứ

Cụ thể ta có:

Thì trong câu trực tiếpThì trong câu gián tiếp
Hiện tại đơn/ tiếp diễn/ hoàn thànhQuá khứ đơn/ tiếp diễn/ trả thành
Quá khứ đơnQuá khứ trả thành
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ xong xuôi tiếp diễn
Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành
Tương lai đơnTương lai trong quá khứ
Tương lai gần (am/is/are + going to V)was/ were going to lớn V
will (các thì tương lai)would
Shall/ Can / MayShould / Could/ Might
Should / Could/ Might/ Would/ MustGiữ nguyên

Như vậy với lấy một ví dụ trên, rượu cồn từ will sống thì tương lai sẽ tiến hành chuyển quý phái would

Đến cách 2 này ta có:

=> Nam told me that my girlfriend would come here to visit me tomorrow.

Bước 3: Đổi đại tự nhân xưng, tính từ tải và đại trường đoản cú sở hữu

Khi trần thuật lại lời nói của Nam, ta sẽ không thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào trong ngày mai” mà lại tường thuật lại lời của phái mạnh rằng “Bạn gái của Nam sẽ tới thăm anh ấy…”

Tương ứng cùng với nó, khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang loại gián tiếp, ta cũng cần được lưu ý biến đổi đại từ nhân xưng, tính từ thiết lập và đại từ mua trong mệnh đề được trần thuật tương ứng.

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
IShe/ he
WeThey
You (số ít) / you (số nhiều)I, he, she/ they
UsThem
OurTheir
MyselfHimself / herself
YourselfHimself / herself / myself
OurselvesThemselves
MyHis/ Her
MeHim/ Her
Your (số ít) / your (số nhiều)His, her, my / Their
OurTheir
MineHis/ hers
Yours (số ít)/ Yours (số nhiều)His, her, mine/ Theirs
UsThem
OurTheir

Trong lấy ví dụ của phái nam ta gồm cần chuyển my thành his me thành him.

=> Nam told me that his girlfriend would come here to visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi các từ chỉ thời gian, chỗ chốn

Thời gian, vị trí không còn xẩy ra ở thời khắc tường thuật nữa đề nghị câu loại gián tiếp sẽ cố đổi. Một trong những cụm từ chỉ thời gian, xứ sở cần biến đổi như sau.

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
HereThere
NowThen
Today/ tonightThat day/ That night
YesterdayThe previous day, the day before
TomorrowThe following day, the next day
AgoBefore
Last (week)The previous week, the week before
Next (week)The following week, the next week
ThisThat
TheseThose

Ví dụ của Nam, ta đề xuất chuyển here thành there tomorrow thành the next day.

Sau 4 cách chuyển đổi, ta gồm câu con gián tiếp hoàn hảo như sau

Nam told me: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

=> nam giới told me that his girlfriend would come there lớn visit him the next day.

3. Những dạng câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu kể

Cấu trúc: S + say(s)/ said + (that) + S + V

Nếu hễ từ câu trực tiếp là “says/ say to + O” => tells/tell + ONếu hễ từ câu trực tiếp là “said lớn + O” => told + O
*
Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu kể

Ví dụ:

Jane said to me “I have a lot of work to vì today.”=> Jane told me she had a lot of work that day.“I’m going to study abroad next year”, She said.=> She said that she was going to lớn study abroad the following year.He said to lớn me”I haven’t finished my work”.=> He told me he hadn’t finished his work.

3.2. Câu tường thuật lúc ở dạng là câu hỏi

Câu hỏi trả lời Yes or No (yes, no questions)

Cấu trúc: S + asked/ wanted to know/ wondered + if/ whether + S + V

“Are you neighbors?” she asked.=> She asked if I was her neighbor.“Did you finish your homework?” He asked.=> He asked me whether I had finished my homework.“Are you hungry?” My mom asked.=> My mom asked if I was hungry.Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi WH

Cấu trúc: S + asked/ wondered/ wanted to know + WH + S + V…

Ví dụ:

“How is the weather?” Lan asked.=> Lan asked how the weather was.“What are you doing?” My mom asked.=> My mom asked what I was doing.“Where are you?” said the boss.=> The quái nhân asked me where I was.

3.3. Câu trần thuật khi xuất hiện dạng yêu thương cầu, mệnh lệnh

Khi yêu cầu một nhiệm vụ với ai đó, trong câu gián tiếp sẽ sử dụng các dạng đụng từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…

Với câu chỉ định yêu ước bắt buộc sẽ tiến hành nhấn mạnh dạn với đụng từ ordered

Cấu trúc chung cho nhiệm vụ gián tiếp:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + (not) + to lớn V…S + ordered + somebody + to bởi vì something

Ví dụ:

“Open the door, please”, he said.=> He told me to open the doorShe said to me angrily: “Shut down the music”=> She ordered me lớn shut down the music.“Please turn off the air conditioner in this room.” Mary said lớn her colleague.=> Mary told her colleague lớn turn off the air conditioner in that room.“Don’t drive my car without permission.” Lisa said lớn her brother.=> Lisa told her brother not lớn drive her oto without permission.

4. Một vài dạng quan trọng đặc biệt khác của câu loại gián tiếp

Các từ bỏ đứng đầu câu hỏi trong câu thẳng như “Shall/ would” dùng để diễn tả sự đề nghị, mời gọi một ai đó có tác dụng gì.

Ví dụ:

Jenny asked: “Shall I cook you a meal?”=> Jenny offered lớn cool me a meal.Jenny asked: “Shall we work together?”=> Jenny suggested working together.“Shall I bring you a cup of coffee?” phái mạnh asked.=> nam giới offered to bring me a cup of coffeeNam asked me: “Can you open the door for me?”=> phái nam asked me to xuất hiện the door for him.Jihyo asked : “Will you come khổng lồ the party, please?”=> Jihyo asked me to lớn come to the party.Tom asked Rose: “Can you make my birthday cake, Rose?”=> Tom asked Rose to make his birthday cake.

5. Bài xích tập đưa từ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp

Bài 1

Hoàn thành những câu còn trống.

“Where is my fur coat?” Mike asked.Mike asked ………………………..“Did you prepare the materials for the meeting tomorrow?” The boss asked us.The quái vật asked us ………………….“When are you going khổng lồ the airport in New York?” Irene asked me.Irene asked me…………………“What is he going to lớn do?” Jack asked.Jack wanted to lớn know ………………..“Who composed the song?” My mother asked.My mother wanted khổng lồ know …………………“Can you show me the way lớn the museum?” Rich asked us.Rich asked us ………………………………….“Why is everyone late for today?” the manager asked me.The manager asked me …………………..“Do not xuất hiện my laptop without consent.” Sally said to lớn him.Sally told him …………………………“Please give me some sugar because my coffee is too bitter.” The customer said to the waiter.The customer told the waiter ………………….“Have you lived in London before?” the interviewer asked me.The interviewer asked me …………..“Who repaired the roof yesterday?” my father asked.My father wanted to lớn know………………“What did the girl look lượt thích yesterday?” David asked.David asked …………………..“Please shut up” The supervisor said to lớn him.The supervisor told him …………..“Can I have some takeaway cake?” My friend asked.My friend asked ………………..“Please vày not sit in my chair because I have reserved it.” The customer said to me.The customer told me ……………….“Why didn’t you show up at the tiệc ngọt last night?” The trùm cuối asked him.The quái thú wanted to lớn know ………………..He said, “I don’t like spicy food, so exchange for another plate of food for me.”He said ………………..She said: “I love dancing so that’s why I often practice at home.”She said ………………..Ben said: “I can eat two large pizzas at this meal.”Ben said ………………………Bobby asked the manager: “Please help me turn off the lights when I’m about to lớn appear on stage.”Bobby asked the manager …………………

Bài 2

Điền “said” hoặc “told” vào nơi trống phù hợp trong các câu dưới đây.

She ….. She loved candies.He …. Me that he would go to lớn the library tomorrow morning.My mother …. Lớn me that she was going to hồ chí minh city on Friday.Luke ….. It would rain today.Nina …. Us that she could not come to join us today.He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 5PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.

Đáp án

Bài 1Mike asked me where his fur coat was.The quái nhân asked us if we prepared the materials for the meeting the next day.Irene asked me when I was going to the airport in New York.Jack wanted to lớn know what he was going lớn do.My mother wanted khổng lồ know who had composed the song.Rich asked us if we could show him the way lớn the museum.The manager asked me why everyone was late for that day.Sally told him not to xuất hiện her máy vi tính without consent.The customer told the waiter to give her some sugar because her coffee was too bitter.The interviewer asked me if I had lived in London before.My father wanted to know who had repaired the roof the day before.David asked me what the girl looked like the day before.The supervisor told him lớn shut up!My friend asked me if she could have some takeaway cake.The customer told me not lớn sit in her chair because she had reserved it.The quái dị wanted khổng lồ know why you hadn’t showed up at the buổi tiệc ngọt the night before.He said that he didn’t like spicy food, so in exchange for another plate of food for him.She said that she loved dancing so that’s why she often practiced it at home.Ben said that he could eat two large pizzas at that meal.Bobby asked the manager to lớn help him turn off the lights when he was about lớn appear on stage.Bài 2SaidToldSaidSaidToldToldSaidToldSaidTold

Trên đấy là tổng hợp kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ về câu trực tiếp, câu gián tiếp trong tiếng Anh. Để vắt được với sử dụng nhuần nhuyễn câu gián tiếp bạn cần luyện tập với khá nhiều dạng bài phong phú và đa dạng khác nhau và nhớ là ứng dụng kết cấu câu con gián tiếp trong tiếp xúc hằng ngày. Quan sát và theo dõi lasignoralaura.com để học thêm những cấu tạo tiếng Anh giỏi nhé!