CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kể tự ngày thành lập và hoạt động đến nay, Đảng ta đã từng qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là 1 mốc kế hoạch sử đặc biệt quan trọng ghi nhận, ghi lại những chiến thắng lợi, chiến thắng và những bài học kinh nghiệm của bí quyết mạng vn dưới sự chỉ đạo của Đảng.

Bạn đang xem: Các kỳ đại hội đảng cộng sản việt nam


Hội nghị đã đề ra Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của bè bạn Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cùng sản cùng Đảng cùng sản việt nam gửi mang đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc tách lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cưng cửng vắn tắt của Đảng cùng Sách lược vắn tắt của Đảng phản nghịch ánh câu chữ cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cùng sản Việt Nam.

Đại hội lần sản phẩm I của Đảng: khôi phục tổ chức, thống tốt nhất các trào lưu đấu tranh biện pháp mạng sau sự lãnh đạo của Đảng

Đại hội đưa ra 3 trách nhiệm chủ yếu: Củng gắng và phát triển Đảng, tranh thủ quần bọn chúng rộng rãi; tăng nhanh chống cuộc chiến tranh đế quốc; thông qua Nghị quyết chủ yếu trị và Điều lệ Đảng, các nghị quyết về chuyển vận công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ...

Đại hội bầu Ban Chấp hành (BCH) tw gồm 13 bạn bè do đồng minh Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện thay mặt của Đảng kề bên Quốc tế cùng sản. Tháng 7-1936, bạn bè Hà Huy Tập được cử làm cho Tổng túng bấn thư. Gần 2 năm sau, mon 3-1938, đồng minh Nguyễn Văn Cừ được cử có tác dụng Tổng bí thư của Đảng.

Đại hội lần sản phẩm công nghệ I của Đảng là vết mốc kế hoạch sử quan trọng được tổ chức sau 5 năm tổ chức triển khai Hội nghị đúng theo nhất những tổ chức cộng sản, ra đời Đảng cùng sản Việt Nam. Đại hội lưu lại sự khôi phục các tổ chức đảng từ tw đến địa phương, từ trong nước ra bên ngoài nước đồng thời thống tốt nhất các trào lưu đấu tranh giải pháp mạng của thống trị công nhân, nông dân và những tầng lớp nhân dân, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Đại hội lần thiết bị II của Đảng: Đảng lãnh đạo tăng mạnh cuộc binh đao đến thắng lợi hoàn toàn

*

Dự đại hội bao gồm 158 đại biểu thiết yếu thức, 53 đại biểu dự khuyết đại diện thay mặt cho hơn 760 nghìn đảng viên.

Đại hội vẫn tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, 5 năm lãnh đạo tổ chức chính quyền non trẻ và công cuộc binh cách kiến quốc; nắm rõ những kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm và lý luận bí quyết mạng dân tộc dân chủ nhân dân và chiến tranh nhân dân; đánh giá bước cách tân và phát triển của nửa đầu cùng dự báo sự cách tân và phát triển của giải pháp mạng việt nam nửa sau cầm kỷ XX.

Đại hội đã trở nên tân tiến đường lối kháng chiến và đề ra những chính sách cụ thể để đưa cuộc binh cách chống Pháp đến thành công hoàn toàn và chuẩn bị những chi phí đề tăng trưởng CNXH sau thời điểm kháng chiến thành công.

Do sự cải tiến và phát triển và yêu thương cầu của việc nghiệp biện pháp mạng và kháng chiến, Đại hội quyết định xây dựng làm việc mỗi nước Đông Dương một Đảng cùng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng rước tên là Đảng Lao hễ Việt Nam.

Xem thêm:

Đại hội đã thai BCH tw gồm 19 ủy viên xác định và 10 ủy viên dự khuyết. BCH trung ương đã bầu Bộ bao gồm trị và Ban túng thư. Đồng chí sài gòn được bầu làm chủ tịch BCH tw Đảng, đồng minh Trường Chinh được thai lại làm cho Tổng túng thiếu thư.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm II lưu lại sự cứng cáp của Đảng ta về phần nhiều mặt, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để mang cuộc đao binh đến chiến thắng hoàn toàn.

Đại hội lần sản phẩm công nghệ III của Đảng: kiến thiết CNXH sống miền Bắc, tranh đấu thống độc nhất nước nhà

*

Đại hội đang tổng kết 30 năm chỉ đạo của Đảng, đặt ra những bài học có ý nghĩa lý luận và thực tế của giải pháp mạng vn dưới sự chỉ đạo của Đảng.

Đại hội chỉ rõ trách nhiệm cách mạng XHCN ở miền bắc bộ là nhiệm vụ quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của toàn thể cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của dân chúng ta.

Đại hội xác định cách mạng khu vực miền nam có vị trí vô cùng quan trọng, ra quyết định trực tiếp sự nghiệp giải phóng miền nam khỏi giai cấp của đế quốc Mỹ và bè đảng tay sai, thực hiện tự do thống tuyệt nhất nước nhà, xong nhiệm vụ giải pháp mạng dân chủ nhân dân vào cả nước.

Đại hội bầu BCH trung ương gồm 78 đồng chí, trong các số đó 47 ủy viên phê chuẩn và 31 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đạo hội bầu cai quản tịch Đảng, đồng chí Lê Duẩn được thai làm túng thư đầu tiên BCH trung ương Đảng.

Đại hội quyết nghị mang ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm cho ngày kỷ niệm thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.