ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC I DON’T WANNA

Most apps & streaming services these days are subscription-based.

Bạn đang xem: Đấu trường âm nhạc i don’t wanna

Sometimes you may also have subscriptions you didn"t know you signed up for or forgot about. Or maybe you subscribed to the không lấy phí trial version of Đấu trường âm nhạc & need khổng lồ disconnect before the charges come in.Bạn đang xem: Đấu trường âm thanh i don’t wanna

In this article, I will show you all the steps và procedures you can follow to cancel your Đấu trường âm thanh subscriptions - on Smartphones, Paypal and directly. So, if you want to end your Đấu trường âm nhạc subscriptions, keep reading.

Table of Contents:


*

*

Cancel Đấu trường âm thanh Subscription on iPhone & iPad

Here are some steps ios users need to lớn take to lớn cancel Đấu trường âm thanh subscription on your táo bị cắn device:

The first thing you need to vày is click settings. Next, you open your táo bị cắn dở ID profile by tapping the icon with your name on it. From the profile page, click the subscriptions menu. Look through the list and click on Đấu ngôi trường âm nhạc. Click the "cancel subscription" button at the over of the page. If you are still using the trial version, there will be an option to cancel the free trial. Lớn complete this process, you must confirm that you want to lớn cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of cancelling Đấu trường music subscription is complete! Hurray

Another way to lớn cancel Đấu trường music subscription is from your Apple phầm mềm Store. The process is simple:

Click the Đấu trường âm thanh store Đấu ngôi trường âm nhạclication & tap your profile. From your accounts page, click subscriptions. Select the active subscription you want to end. Click "cancel subscription".

Cancel Đấu trường âm thanh Subscription on Android

From your app android device, you can find all in-app subscriptions in one place on the Google Play Store. To cancel your active subscriptions, here are some steps khổng lồ follow:

Launch the PlayStore ứng dụng from your phầm mềm drawer or home screen. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar. From the list, select "Subscriptions". This will then show you all the subscriptions you pay for through the Google Play Store. Tap on "Đấu ngôi trường âm nhạc" & click "Cancel Subscription". You will be asked why you want to cancel your subscription.

Xem thêm:

Choose any option. You can decline lớn answer Your subscription lớn Đấu trường music will now be canceled.

Cancel Đấu trường âm thanh Subscription on PayPal

If you signed up to lớn Đấu trường âm nhạc via Paypal, you may be in luck. This is because Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Awesome right? Here is how:

Sign in lớn your PayPal Account. Click settings from the đứng đầu of your tài khoản page. Select "Payments". Click "Manage Automatic Payments". Under Automatic Payments tab, you will see Đấu ngôi trường âm nhạc. Click it Click "Cancel" button You are now unsubscribed from Đấu trường âm nhạc

Can"t unsubscribe? tương tác PayPal customer service on phone. Here"s how you can get it done:

From the PayPal website, click "Help" at the top of the page. Select "call customer support". Then, click "You can always điện thoại tư vấn us as a guest".

Cancel Đấu trường music Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Đấu trường âm nhạc via email. Here is how to lớn handle the thư điện tử cancellation request:

Enlist your reasons for canceling. Provide all the relevant information regarding your account. Provide a reason for the cancellation. About Đấu trường music App

Đến với đấu trường âm nhạc bạn sẽ có thời cơ so tài âm nhạc cùng anh em trên thiết yếu chiếc điện thoai của bạn. Nghe cùng trả lời thắc mắc liên quan tiền tới 10.000 bài hát vn và Quốc tế. Đây là game âm nhạc lôi cuốn nhất trên trên di động. Phương pháp chơi rất 1-1 giản, bạn chọn công ty đề music và đặt cược số điểm với bạn bè của mình game sẽ cung cấp cho chính mình nghe 05 đoạn nhạc và nhiệm vụ của công ty là tìm thấy tên bài bác hát hoặc ca sĩ đang biểu thị ca khúc đó,... Sau thời điểm hoàn vớ thách đấu sẽ tiến hành gửi cho người bạn để cùng tham gia vào trò chơi.Game được cung ứng với các chủ để âm nhạc như: - Nhạc tổng...