Đề chuyên hóa vào lớp 10

Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 giành cho quý thầy cô bao gồm dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Lúc này chuyên trang lasignoralaura.com share với quý hiểu giả tuyển chọn tập đề thi chuyên hóa vào lớp 10.

Bạn đang xem: Đề chuyên hóa vào lớp 10


*
bySinh Quách

Tuyển tập đề thi chăm Hóa vào lớp 10 giành riêng cho quý thầy cô bao gồm dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Lúc này chuyên trang lasignoralaura.com chia sẻ với quý hiểu giả tuyển chọn tập đề thi chăm hóa vào lớp 10.

Đề thi vào 10 môn hóa học chăm Lê Quý Đôn

Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10


Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10

Đề số 1:

TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004-2005MÔN: HÓA HỌCĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể thời hạn phát đề)Câu I (4đ): 1/ Viết phương trình phản ứng của các chất dưới đây với dung dịch axit clohydric: KMnO4, Fe2O3, RxOy.2/ Nêu cách thức hóa học tập để tách bóc riêng các khí trong lếu hợp tất cả O2, HCl cùng CO2.3/ Chỉ cần sử dụng bột sắt để gia công thuốc thử, hãy khác nhau 5 dung dịch chứa trong những lọ đơn nhất sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

Câu II (4đ):1/ tự tinh bột và những chất vô cơ phải thiết, viết các phương trình bội nghịch ứng để điều chế: etyl axetat, poli etilen (PE).2/ cho 10,1 (g) dung dịch rượu etylic trong nước tính năng với natri dư nhận được 2,8 lít khí (đktc). Xác định độ rượu, biết rằng trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml.3/ tất cả hổn hợp khí X bao gồm anken A, C2H2 và H2. Đun nóng 1,3 lít các thành phần hỗn hợp X với niken xúc tác thu được sản phẩm là một hydrocarbon no duy nhất hoàn toàn có thể tích là 0,5 lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Khẳng định công thức phân tử của A và thể tích những chất trong các thành phần hỗn hợp X.

Xem thêm:

Câu III (6đ):1/ đến 44,8 lít khí HCl (đktc) hòa tan hoàn toàn vào 327 gam nước được dung dịch A.a/ Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A.b/ cho 50 gam CaCO3 vào 250 gam hỗn hợp A, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch B. Tính nồng độ tỷ lệ các chất gồm trong hỗn hợp B.2/ Hòa tan trọn vẹn a gam CuO vào 420 gam hỗn hợp H2SO4 40% ta được hỗn hợp X đựng H2SO4 dư gồm nồng độ 14% cùng CuSO4 tất cả nồng độ C%. Tính a và C.3/ Hòa tan hoàn toàn một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II vào trong 1 lượng hỗn hợp H2SO4 20% (vừa đủ) ta được dung dịch muối Y gồm nồng độ 22,64%. Xác định nguyên tử lượng của M.

Câu IV (6đ):Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol một anken A, toàn thể sản phẩm cháy được hấp thụ vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm, độ đậm đặc NaOH dư là 8,45%. Biết rằng những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.a/ xác minh công thức phân tử của A.b/ hỗn hợp X (gồm A với H2) tất cả tỉ khối tương đối với hidro là 6,2. Đun rét X cùng với niken xúc tác đến khi phản ứng hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp Y.– chứng minh rằng Y không làm mất đi màu dung dịch brom.– Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam hơi nước. Tính thể tích từng khí trong các thành phần hỗn hợp X (đktc).

HẾT


Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

Đề số 2:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006-2007TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút(Đề thi tất cả 6 câu)Câu I (2đ):1 . Đốt cháy cacbon trong bầu không khí ở nhiệt độ cao, được tất cả hổn hợp khí (A). đến (A) công dụng với Fe2O3 (r) nung lạnh thu được hỗn hợp khí (B) và các thành phần hỗn hợp chất rắn (C). Mang lại (B) công dụng với dung dịch Ca(OH)2 chiếm được kết tủa (D) và dung dịch (E). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch (E) lại được kết tủa (D). Mang đến (C) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, nhận được khí cùng dung dịch (F). Mang lại (F) công dụng với hỗn hợp NaOH dư, được các thành phần hỗn hợp kết tủa (G). Nung (G) trong không gian được một oxit duy nhất. Viết những phương trình phản ứng xảy ra.2 . Từ nguyên liệu Fe3O4 (r), hãy trình bày cách pha chế : a/ FeCl2 (r) ; b/ FeCl3 (r).Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.Câu II (1đ):Có 5 lọ mất nhãn, từng lọ đựng một hỗn hợp không màu sắc sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ được sử dụng một oxit (rắn), làm nuốm nào nhận thấy dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.Câu III (2đ):Cho 14,8 g các thành phần hỗn hợp rắn (X) gồm kim loại M (hóa trị II), oxit của M cùng muối sunfat của M hòa tan trong hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thì thu được dung dịch (A) với 4,48 lít (đktc). đến NaOH dư vào hỗn hợp (A) chiếm được kết tủa (B). Nung (B) ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không đổi thì sót lại 14,0 g hóa học rắn.Mặt khác, mang lại 14,8 g tất cả hổn hợp (X) vào 0,2 lít hỗn hợp CuSO4 2M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, tách bóc bỏ chất rắn, rước phần hỗn hợp cô cạn đến khô nước thì còn lại 62 g hóa học rắn.1 . Xác minh kim một số loại M.2. Xác định phần trăm cân nặng các chất trong các thành phần hỗn hợp (X).Câu IV (2đ):1 . Hãy viêt công thức cấu tạo có thể tất cả ứng với cách làm phân tử C4H8Br2. Cho biết thêm công thức cấu trúc nào phù hợp với chất được tạo nên thành từ bội nghịch ứng C4H8 + Br2 → C4H8Br2 ?2 . Viết những phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ đk phản ứng, trường hợp có):a/ C12H22O11 + H2O → A1 + A2 b/ CO2 + H2O → B + O2c/ B + H2O → A1 d/ C → H<-HNCH2CO->nOH + H2OCâu V (1đ):Cho sơ đồ biến đổi hóa học tập sau. Hãy viết những phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo rút gọn:C2H4 → C2H6O → C2H4O2 → C4H8O2 → C2H3O2NaCâu VI (2đ):Cho một tất cả hổn hợp khí A cất 7,0 g C2H4 và 1,0 g H2 phản nghịch ứng với nhau xuất hiện xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Một nửa khối lượng khí B bội phản ứng toàn vẹn với 25 ml dung dịch brom 1M. Một nửa cân nặng khí B còn sót lại đem đốt cháy với lượng dư oxi rồi cho tổng thể sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào 100 ml hỗn hợp NaOH 22,4% (tỷ trọng d = 1,25 g/ml) thu được hỗn hợp C.1 . Xác định hiệu suất phản bội ứng giữa C2H4 và H2.2 . Xác minh nồng độ phần trăm của những chất bao gồm trong dung dịch C.

HẾT

Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10

Các đề tiếp theo……

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007-2008TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút

Câu I (2đ):Hãy xác định các chất X, Y, Z, T cùng lập phương trình hóa học của không ít phản ứng gồm sơ đồ sau đây:X + O2 (k) → XO2X + H2SO4 đ → XO2 + YXO2 + CaO → ZZ + HCl → T + XO2 + YXO2 + Y + KMnO4 → H2XO4 + MnXO4 + K2XO4XO2 + O2 → XO3XO2 + H2X (k) → X + YTừ những phương trình chất hóa học trên, kết luận về đặc thù tổng quát lác của XO2.

*
Tuyển tập đề thi chăm Hóa vào lớp 10

Tải xuống tuyển chọn tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

*
Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10

Link download: download

Đề thi siêng Hóa vào 10 chuyên Lâm Đồng

Đề thi vào 10 môn chất hóa học Tỉnh Phú Yên

Đề thi vào 10 chuyên hóa

Đề thi môn Hóa vào lớp 10 Trường thpt Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An

♥Cảm ơn chúng ta đã xem: tuyển chọn tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10, tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10, tuyển chọn tập đề thi chăm Hóa vào lớp 10, tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10, tuyển chọn tập đề thi chăm Hóa vào lớp 10, tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10