Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp năm 2020

Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp tphcm xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 như sau:

*
*
*
*
*
*
*

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học tập Công nghiệp thành phố hcm năm 2020 như sau:

Tên ngành2019Điểm chuẩn chỉnh 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử19.520.5
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa21.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông17.517
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính17.521
IOT với Trí tuệ tự tạo ứng dụng/17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí19.522.5
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử19.522.5
Công nghệ sản xuất máy17.520.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô21.523
Công nghệ kỹ thuật nhiệt1717
Kỹ thuật xây dựng1718
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1717
Công nghệ dệt, may1818
Thiết kế thời trang17.2519
Nhóm ngành technology thông tin, nghệ thuật phần mềm, công nghệ máy tính, hệ thống thông tin19.523
Khoa học tập dữ liệu/23
Công nghệ hóa học1717
Công nghệ thực phẩm18.521
Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm1717
Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm1717
Công nghệ sinh học1718
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật Môi trường1717
Quản lý khu đất đai1717
Quản lý tài nguyên cùng môi trường/17
Tài chính – Ngân hàng18.522.5
Nhóm ngành kế toán + Kiểm toán1921.5
Marketing19.524.5
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành2022
Quản trị khiếp doanh19.522.75
Kinh doanh quốc tế20.523.5
Thương mại năng lượng điện tử19.522.5
Ngôn ngữ Anh19.520.5
Luật kinh tế2123.25
Luật quốc tế19.520.5
Phân hiệu Quảng Ngãi
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử/15
Công nghệ chuyên môn cơ khí/15
Công nghệ nghệ thuật ô tô/15
Công nghệ thông tin/15
Quản trị tởm doanh/15
Kế toán/15
Chương trình CLC
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử16.518
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/18
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông1617
Công nghệ kỹ thuật cơ khí17.518
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử1618
Công nghệ chế tạo máy1618
Kỹ thuật phần mềm17.519
Công nghệ hóa học1617
Công nghệ kỹ thuật Môi trường1719
Công nghệ thực phẩm1617
Công nghệ sinh học1717
Tài thiết yếu ngân hàng16.519
Kế toán – Kiểm toán16.519
Marketing1719
Quản trị gớm doanh1719
Kinh doanh quốc tế1819

Thí sinh trúng tuyển chọn nhập học tập từ thời nay tới 16h30 ngày 11/10.

Xem kết quả và tin tức hồ sơ nhập học tập tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh