ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM 2021 CHÍNH XÁC

Trường đh công nghiệp thành phố hồ chí minh đã chủ yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành các bạn hãy coi nội dung bên dưới.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp tphcm 2021 chính xác


Cao Đẳng thổi nấu Ăn hà nội thủ đô Xét tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp hcm 2020

Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ 2021:

-Cơ trực thuộc Tp. Hồ nước Chí Minh:

*
-Phân hiệu tại Quảng Ngãi:

*

Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Đang cập nhật...

Xem thêm:

*

*
Thông Báo Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2019

Cụ thể điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Công Nghiệp thành phố hồ chí minh như sau

Tên ngành

Tổ thích hợp môn

Điểm chuẩn

Luật tởm tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành technology Diện gôm 02 ngành: technology kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tứ đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ sản xuất máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ chuyên môn ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành nghệ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành công nghệ thông tin gôm 04 ngành: công nghệ thông tinễ, kỹ thuật phần mềm; kỹ thuật máy tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành công nghệ hỏa học tập gôm 04 chuycn ngành: chuyên môn hóa phân tích; công nghệ lọc Ilóa dầu; technology hữu cơ Hóa dươc; Công nghe vô sinh - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinh dưỡng và kỹ thuật thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chăm ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài chính doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,

19

Quản trị gớm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l.C0l,

19.5

Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du lịch và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

Thương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, c00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D9Ò

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01.D9Ò

17.75

Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chuyên ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị khiếp doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn và lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14t D15.D96

17.75

Chương trình chất lượng cao

---

Công nghệ chuyên môn điện, điện lử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học 2021:

-Các sỹ tử trúng tuyển đợt 1 trường đh công nghiệp TP.HCM có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai phương pháp :


+Tại Tp. Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận đụn Vấp, tp hcm -Số điện thoại: 028.3895.5858 - 028.3985.1932 - 028.3985.1917.