Điểm chuẩn trường sĩ quan chính trị năm 2020

Trường sĩ quan chủ yếu trị năm 2021 tuyển 691 chỉ tiêu, theo đó, trường tuyển 03 tiêu chí đi huấn luyện và đào tạo ở quốc tế và 18 tiêu chuẩn đi đào tạo và huấn luyện ở trường quanh đó Quân đội. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào cao nhất của trường trong năm này là 22 điểm.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan chủ yếu trị 2021 đã được ra mắt ngày 16/9:

*

*


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường sĩ quan chính trị năm 2020

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan chính Trị - Đại Học chủ yếu Trị năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Trường Sĩ Quan chủ yếu Trị - Đại Học chủ yếu Trị năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan thiết yếu Trị - Đại Học chủ yếu Trị năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: trường Sĩ Quan thiết yếu Trị - Đại Học thiết yếu Trị - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 4 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan chủ yếu Trị - Đại Học chủ yếu Trị năm 2021. Coi diem chuan truong Truong đắm say Quan Chinh Tri - dẻo Hoc Chinh Tri 2021 chính xác nhất bên trên lasignoralaura.com