GIỚI THIỆU VỀ HỒ GƯƠM BẰNG TIẾNG ANH

Hồ trả Kiếm là địa điểm săn Tây yêu quý của người học giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự là một điểm đến chọn lựa yêu mê thích của anh em quốc tế. Hãy trình làng cho bọn họ nét đẹp cùng sự tích hồ gươm bằng tiếng Anh cho anh em của mình nhé. 

Bạn đang xem: Giới thiệu về hồ gươm bằng tiếng anh

*
Từ vựng giờ Anh về hồ Gươm

1. Legend /ˈledʒənd/: Truyền thuyết2. Magical sword /ˈmædʒɪkl sɔːd/: Thanh gươm thần3. Blade of the sword /bleɪdəvðəsɔːd/: Lưỡi gươm4. Inscribe /ɪnˈskraɪb/: Khắc5. The Will of Heaven /ðə wl əv ˈhevn̩/: Thuận Thiên (theo ý trời)6. Rồng King /ˈdræɡən kɪŋ/: Long Quân7. Underwater palace /ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs/: Thủy cung8. Fisherman /ˈfɪʃəmən/: fan đánh cá, câu cá9. Army /ˈɑːmi/: Quân đội, nhóm quân10. Net /net/: Lưới11. Hilt of the sword /hɪltəvðəsɔːd/: Chuôi kiếm12. Banyan tree /ˈbænjən triː/: Cây đa13. Strength /streŋθ/: sức mạnh14. Independent country /ˌɪndɪˈpendəntkʌntri/: non sông độc lập15. Thanks to lớn /θæŋks tuː/: nhờ có16. Victory /ˈvɪktərɪ/: Chiến thắng17. Boating /ˈbəʊtɪŋ/: Chèo thuyền18. Green Water Lake /ɡriːnwɔːtəleɪk/: hồ nước Tả Vọng19. Suddenly /sʌdn̩li/: Bất thình lình20. Golden Turtle /ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩/: Rùa Vàng21. Surface /ˈsɜːfɪs/: Nổi lên22. Belt /belt/: Thắt lưng23. Dive /daɪv/: Lặn24. Depth /depθ/: Độ sâu25. Glowing /ˈɡləʊɪŋ/: Lóe sáng, lan hào quang26. Acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/: hiểu được, quá nhận27. Rename / riːˈneɪm/: Đổi tên


Xem thêm:

SỰ TÍCH VỀ HỒ GƯƠM


*
Sự tích hồ hoàn kiếm bằng giờ đồng hồ Anh

Hồ trả Kiếm tất cả một thần thoại phi thường. Thần thoại cổ xưa này liên quan đến Lê Lợi, hoàng đế của việt nam và là bạn sáng lập phải triều đại Hậu Lê. Nó bảo rằng thanh gươm bên trên thân tự khắc chữ “Thuận thiên” khởi nguồn từ Long vương trong cung điện dưới nước của ông. Một ngư dân – người mà tiếp nối tham gia quân nhóm của Lê Lợi vẫn bắt được thanh gương trong lưới của mình. Chuôi tìm thì được kiếm tìm thấy sống trong một cây đa bởi thiết yếu Lê Lợi. Chuyện nhắc rằng Lê Lợi đã sử dụng thanh gươm và chúng đến ông sức khỏe của hàng ngàn người. 

Truyền thuyết đề cập rằng, không lâu sau khi Trung Quốc chấp nhận Việt phái mạnh là một quốc gia độc lập, Lê Lợi đi du lịch trên hồ nước Lục Thủy, bỗng nhiên có một nhỏ rùa béo nổi lên và ngoạm đi thanh kiếm từ thắt lưng của Lê Lợi, rồi chìm sâu xuống đáy hồ có theo thanh kiếm thắp sáng trong miệng. Mọi người đã nỗ lực tìm kiếm cả thanh tìm và con rùa nhưng lại không thành công. Lê Lợi kế tiếp thừa thừa nhận rằng thanh kiếm sẽ về với Long Vương thuộc Rùa tiến thưởng (Kim Quy), với ông đổi tên hồ thành “Hồ hoàn Kiếm”.

Hoan Kiem lake has an incredible legend. The legend relates to lớn Le Loi, emperor of Vietnam and founder of the Hau Le dynasty. Its tell that the blade of the sword inscribed with the words “The Will of Heaven” came from the rồng King in his underwater palace. A fisherman who later joined army caught the blade of the sword in his net. The hilt was found in a banyan tree by Le Loi himself. The stories claim that when Le Loi used the sword & it gave him the strength of thousands men. 

The story relates how one day not long after Chinese had accepted Vietnam as an independent country, Le Loi was out boating on the Green Water Lake (Luc Thuy), suddenly a large turtle surfaced và took the sword from Le Loi’s belt & dived back into the depths carrying the glowing sword in his mouth. They tried lớn find both the sword and the turtle but without success. Then, Le Loi acknowledged that the sword had gone back lớn the long King with the Golden Turtle, and he renamed the lake “The Lake of the Returned Sword” – Hoan Kiem Lake.

Hy vọng với nội dung bài viết về sự tích hồ gươm bằng giờ Anh ngơi nghỉ trên mà lại lasignoralaura.com Việt Nam share ở trên, chúng ta có thể tự tin thì thầm với những người bạn nước ngoài của mình, trình làng cho bọn họ nghe về lịch sử hào hùng của việt nam với những truyền thuyết ly kỳ, thú vị.