Khoa Y Dược Đại Học Quốc Gia Tp Hcm

1. Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh đh chính quy năm 2021 của cục GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo công cụ của ĐHQG-HCM

2. Ưu tiên xét tuyển chọn theo dụng cụ của ĐHQG-HCM năm 2021

3. Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi ĐGNL củaĐHQG-HCM năm 2021

4. Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp THPTnăm 2021

5. Kết hợp công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 và chứng từ tiếng anh quốc tế

6. Xét tuyểnthí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành gần

7. Xét tuyển chọn dựa trênkết quả các kỳ thi nước ngoài

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

* cách làm 1: Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của cục GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo khí cụ của ĐHQG-HCM

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Đối tượng 1 (theo quy định của cục GD&ĐT):

- Theo quy chế, phía dẫn của cục GD&ĐT;

- Thí sinh giành giải nhất, nhì, ba học viên giỏi giang sơn môn Sinh khi đk xét tuyển chọn ngành Y khoa (CLC), Răng - Hàm - Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự con kiến mở mới), Điều dưỡng (dự loài kiến mở mới).

Bạn đang xem: Khoa y dược đại học quốc gia tp hcm

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi tổ quốc môn Hóa khi đk xét tuyển ngành Dược học (CLC).

- sỹ tử thuộc đối tượng người tiêu dùng xét tuyển trực tiếp được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện nay hành của bộ GDĐT phải gồm học lực đạt loại xuất sắc trong 03 năm lớp 10, 11, 12.

- lưu lại ý: Khoa ko xét tuyển trực tiếp thí sinh giành giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia

Đối tượng 2 (theo pháp luật của ĐHQG-HCM):

Thí sinh phải gồm học lực giỏi, hạnh kiểm xuất sắc trong 3 năm trung học phổ thông và điểm trung bình cộng 3 năm trung học phổ thông thuộc đội 3 học sinh cao nhất trường trung học phổ thông nơi thí sinh theo học.

2. Chỉ tiêu:

Đối với từng đối tượng, từng ngành tuyển chọn 5% tổng chỉ tiêu của ngành chũm thể:

- Ngành y học (CLC): 5 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành dược khoa (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Răng - Hàm - khía cạnh (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Y học cổ truyền (dự con kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Điều chăm sóc (dự con kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

3. Đăng ký kết xét tuyển:

Đối tượng 1:Theo kế hoạch, hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

4. Xét tuyển:

- Đối tượng 1:Theo quy chế, gợi ý hiện hành của cục GD&ĐT.

- Đối tượng 2:Xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh vào 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường phù hợp thí sinh bởi điểm, xét thêm tiêu chuẩn phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng 3 năm THPT.

* Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh xuất sắc theo phép tắc của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển

Thí sinh đk phải thỏa các điều khiếu nại sau đây:

- sỹ tử của 149 trường trung học phổ thông theo cách thức của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải gồm học lực xếp loại tốt năm lớp 12. List 149 trườngxem tại đây

- Số hoài vọng ĐKXT vào Khoa Y: buổi tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt đồ vật tự nguyện vọng.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển chọn ~ 15% tổng chỉ tiêu của ngành, cầm cố thể:

- Ngành y tế (CLC): ~ 15 chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm khía cạnh (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự con kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự con kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ nước sơ hợp lệ được thu xếp theo đồ vật tự từ bỏ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ từ đó lấy đến lúc đủ chỉ tiêu. Trường hòa hợp thí sinh bởi điểm, xét thêm tiêu chí phụ, thế thể

Tiêu chí phụ 1:Đối cùng với ngành y tế (CLC), Răng Hàm khía cạnh (CLC), Y học cổ truyền(dự kiến mở mới), Điều dưỡng(dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh vào 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối cùng với ngành dược học (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa vào 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ 2:Đối với ngành y học (CLC), dược học (CLC), Y học tập cổ truyền(dự loài kiến mở mới), Điều dưỡng(dự loài kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán vào 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối với ngành răng cấm Mặt(CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ3:Xét điểm hội chứng chỉ nước ngoài môn giờ Anh (IELTS của BC-British Councilhay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);

Tiêu chí phụ 4: Xét bài viết viết tay, thư giới thiệu.

* thủ tục 3: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG tp hcm năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa những điều kiện sau đây:

- Phải gồm học lực năm lớp 12 xếp các loại khá trở lên;

- thí sinh phải tham gia dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG tp hcm tổ chức năm 2021 (không sử dụng hiệu quả các năm khác).

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển chọn 30% tổng chỉ tiêu của ngành, ráng thể:

- Ngành y học (CLC): 30 chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm phương diện (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới): 22 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự loài kiến mở mới): 45 chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ thích hợp lệ được sắp xếp theo trang bị tự tự cao xuống rẻ theo hiệu quả thi Đánh giá năng lượng năm 2021 vị ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* cách thức 4: Xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh giỏi nghiệp THPT

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y khoa (CLC): tối thiểu 10chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): tối thiểu 10 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - mặt (CLC): về tối thiểu 05 chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:Theo kế hoạch, phía dẫn của cục GD&ĐT

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh địa thế căn cứ theo tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 theo tổng điểm của tổ đúng theo môn B00để xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT. Riêng ngành dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không phương pháp chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bởi điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

- tiêu chí phụ 1:Đối với ngành y tế (CLC), Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài bác thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021. Đối cùng với ngành dược khoa (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

- tiêu chuẩn phụ 2:Đối với ngành y khoa (CLC), dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài bác thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Đối cùng với ngành Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

* thủ tục 5: Kết hợp công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chứng chỉ tiếng nước anh tế

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh giỏi nghiệp thpt và có chứng từ IELTS tự 6,0 trở lên trên hoặc TOEFL iBT từ bỏ 78 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn vào vòng không thực sự 02 năm tính mang lại ngày xét tuyển).

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y khoa (CLC): về tối đa 20chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): buổi tối đa 10chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - mặt (CLC): buổi tối đa 10chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:Theo kế hoạch, hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

Lưu ý:Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT,thí sinh cần nộp trực tiếp phiên bản sao chứng chỉ về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước thời điểm ngày hết hạn kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng đk xét tuyển thì mới kết thúc việc đăng ký xét tuyển.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo tổng điểm của tổ vừa lòng môn B00để xét tuyển chọn theo quy định của bộ GD&ĐT. Riêng biệt ngành dược học (CLC) xét thêm tổ hòa hợp môn A00, không nguyên lý chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hòa hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

- tiêu chuẩn phụ 1:Đối với ngành y khoa (CLC), Răng – Hàm – khía cạnh (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021. Đối với ngành dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021;

- tiêu chí phụ 2:Đối với ngành y tế (CLC), dược khoa (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức này sẽ không được thấp rộng điểm trúng tuyển ở cách tiến hành "xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021" trong cùng 1 ngành (cùng mã ngành chuân) quá 02 điểm.

* cách thức 6: Xét tuyển thí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành ngay sát năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đk phải thỏa các điều khiếu nại sau đây:

- Thí sinh giỏi nghiệp đh ngành technology sinh học, Sinh học, Hóa sinh, nghệ thuật y sinh tại những trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM(Trường Đại học Quốc Tế, trường Đại học Khoa Học tự nhiên và ngôi trường Đại học tập Bách Khoa) hoặc thí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành gần từ những trường đại học thuộc những nước nói tiếng Anh.

- Thời gian tốt nghiệp đại học không thực sự 5 năm tính từ thời điểm ngày được công nhận giỏi nghiệp;

- Điểm vừa phải tích lũy tốt nghiệp đh từ 8,0 trở lên hoặc tương đương, trong số ấy điểm các môn ngành sát từ 6,0 trở lên hoặc tương đương.

Xem thêm:

- trình độ chuyên môn tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng từ tương đương để ban đầu học một phần chương trình trình độ chuyên môn ở năm máy hai. Sỹ tử trúng tuyển chưa xuất hiện chứng chỉ IELTS hoặc tương tự sẽ thâm nhập kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh trên Khoa theo hình thức thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh bức tốc tại Khoa.

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y học (CLC): buổi tối đa 10 chỉ tiêu.

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): buổi tối đa 05chỉ tiêu.

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới): buổi tối đa 7 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): về tối đa 15 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ vừa lòng lệ được sắp xếp theo sản phẩm tự tự cao xuống tốt theo điểm vừa phải tích lũy xuất sắc nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy cho đến lúc đủ chỉ tiêu. Trường đúng theo thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, vậy thể:

- tiêu chuẩn phụ 1: mức độ vừa phải cộng các môn ngành gần. Danh sách các môn ngành gần:

*

- tiêu chuẩn phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 năng lực hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM)

* thủ tục 7: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả các kỳ thi thế giới năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh nên thỏa các điều kiện bên dưới đây:

- xuất sắc nghiệp thpt trong và quanh đó nước;

- Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

- Đạt danh hiệu học viên khá trong toàn bộ các năm học tập ở THPT.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển chọn 5% tổng chỉ tiêu của ngành, nạm thể:

- Ngành y tế (CLC): 5 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - khía cạnh (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

- Điểm thi bệnh chỉ nước ngoài được quy về thang điểm 100 và được gia công tròn mang lại hai chữ số thập phân.

- các hồ sơ hòa hợp lệ được sắp xếp theo máy tự tự cao xuống rẻ theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo đó lấy cho đến khi đủ chỉ tiêu.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Phương thức tuyển sinh

Hồ sơ

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của bộ GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo lý lẽ của ĐHQG-HCM

Đối tượng 1(theo quy định của cục GD&ĐT): theo hướng dẫn chi tiết của Sở GD&ĐT.

Đối tượng 2(theo phương tiện của ĐHQG-HCM): sỹ tử nộp hồ sơ trực tiếp trên Khoa Y ĐHQG-HCM. Số nguyện vọng đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp vào Khoa Y tối đa không thực sự 03 nguyện vọng. Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, bên Hành bao gồm Khoa Y ĐHQG-HCM, con đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đăng ký xét tuyển. Hiệu trưởng/ ban giám hiệu trường THPT ra mắt thí sinh xuất sắc nhất trường THPT;

- Một chia sẻ được viết trên giấy tờ A4 (viết tay và ký kết tên), trình bày về việc chọn xét tuyển chọn vào ngành/ team ngành;

- học tập bạ trung học phổ thông (bản sao có xác thực trường thpt hoặc địa phương);

- Giấy ghi nhận hoặc giấy khen giành giải thưởng học sinh tốt cấp Tỉnh/ tp (bản sao hoặc xác nhận của ngôi trường THPT) (nếu có);

-Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến các thành tích học tập, tập luyện trong quá trình học THPT(nếu có);

- chứng từ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

Lệ tầm giá ĐKXT: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Theo phía dẫn của bộ GD&ĐT

Kết hợp tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chứng từ tiếng anh quốc tế

Sau khi thí sinh ĐKXT theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT thí sinh cần nộp trực tiếp phiên bản sao chứng chỉ tiếng nước anh tế về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước thời điểm ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì mới ngừng việc ĐKXT.

Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2021

- hướng dẫn đăng ký dự thi và lệ phí:Xem tại đây

- Đăng ký kết xét tuyển chọn trực tuyến đường qua cổng thông tin: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

- Số hoài vọng ĐKXT vào Khoa Y: về tối đa 03 nguyện vọng, tất cả phân biệt máy tự nguyện vọng;

- sỹ tử chỉ trúng tuyển vào 01 ước vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đăng ký.

Xét tuyểnthí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành gần

Thí sinh nộp làm hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp trên Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển chọn sinh, bên Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, mặt đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành sát (Tải phiếu đăng ký);

- 01 bạn dạng sao công chứng bằng giỏi nghiệp đại học;

- 01 phiên bản sao công triệu chứng bảng điểm trung bình bình thường tích lũy xuất sắc nghiệp đại học;

- 01 bạn dạng sao có xác thực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM còn thời hạn trong 2 năm tính đến thời điểm xét tuyển(nếu có);

- bài bác luận trình diễn kế hoạch học tập và kim chỉ nam nghề nghiệp của thí sinh;

- 01 bản sao công triệu chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển chọn dựa trênkết quả những kỳ thi quốc tế

Thí sinh nộp làm hồ sơ giấy qua bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển chọn sinh, công ty Hành thiết yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, mặt đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu Đăng cam kết xét tuyển(tải phiếu đăng ký)

- 01 phiên bản sao công chứng bằng xuất sắc nghiệp THPT

- 01 bản photohọc bạ trung học phổ thông có xác nhận của ngôi trường THPThoặc địa phương khu vực thí sinh học tập tập.

- 01 bản sao công chứng tác dụng kỳ thiquốc tế(SAT, ACT, IB, A-level)

- bài bác luận trình bày kế hoạch học tập và kim chỉ nam nghề nghiệp của thí sinh.

- 01 bạn dạng sao công chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Ưu tiên xét tuyển theo biện pháp của ĐHQG-HCM

Thí sinh đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến qua cổng thông tin: https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.actionvà nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa YĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộphồ sơ: thành phần tuyển sinh, bên Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc phòng). Hồ sơ giấy bao gồm:

- Một phiếu đk ƯTXT được in từ hệ thốngký thương hiệu và chứng thực thông tin tự trường trung học phổ thông nơi sỹ tử theo học;

- Một chia sẻ được viết trên giấy A4 (viết tay và cam kết tên), trình bày nguyên nhân muốn học tại Khoa, mối lưu ý đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho làng mạc hội của phiên bản thân;

- Một thư ra mắt của gia sư trường THPT, vị trí thí sinh học lớp 12;

- bạn dạng photo học tập bạ 3 năm trung học phổ biến lớp 10, lớp 11 với lớp 12 (có xác thực của trường thpt hoặc địa phương);

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: tối đa 03 nguyện vọng, gồm phân biệt lắp thêm tự nguyện vọng.

Trường vừa lòng gửi làm hồ sơ qua bưu điện, đóng góp lệ tổn phí xét tuyển bởi chuyển khoản(Lưu ý: không để thuộc hồ sơ).Thông tin gửi khoảnxem tại đây