Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Tiếng Anh Lần 2 Lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 lần 3 được lasignoralaura.com sưu tầm cùng tổng hợp nhằm gửi cho quý thầy gia sư cùng các em học sinh. Mong muốn tài liệu này để giúp đỡ ích các trong câu hỏi ôn tập kiến thức môn giờ Anh lớp 6 của những em học sinh đồng thời là tài liệu xem thêm cho các thầy giáo viên trong việc ra đề thi.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3

Class:…………….......Name:………….......THE kiểm tra OF ENGLISHTime: 15 minutes
MarkTeacher’s comments
I- Viết những tính trường đoản cú trái nghĩa của những tính từ bỏ sau ( 3 điểm):1. đen # ………… 4. Hot # …………….2. New #................. 5. Hungry # …………..3. Long # …………. 6. Light # …………..1/ white 2/ old 3/ short 4/ cold 5/ full 6/ heavy

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lần 2 lớp 6

II- Khoanh tròn giải đáp đúng trong những A, B, C hoặc D (3 điểm)1. “…………….. Are Lan’s eyes?” – “They are blue.”A. What B. How C. When D. What color2. “Is your book đen …………….. White?” – “It’s black.”A. & B. Or C. A D. An3. …………….. Your teeth white & clean?A. Is B. Are C. Am D. Be4. “What …………….. You like?” – “I’d like some noodles.”A. Will B. Would C. Want D. Old5. “Is there …………….. Milk?” – “Yes, there is.”A. Some B. Any C. A D. An6. “Would you lượt thích an orange?” – “No, ……………..”A. I would B. She woul C. I wouldn’t D. I’d likeIII- hoàn toàn hội thoại với các từ tất cả sẵn trong form ( 4 điểm):Would not noodles cold drink feel like hot full

Chia sẻ bởi: học tập
*
Lớp 6
Văn mẫu mã lớp 6: kể chuyện Thạch Sanh bằng lời của em (Dàn ý + 11 Mẫu)
*
256 Những bài văn mẫu mã hay độc nhất vô nhị lớp 6
Toán 6 bài bác 6: phân tách hết cùng chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng Giải Toán lớp 6 trang 23, 24 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo
Toán 6 bài bác 5: vật dụng tự tiến hành các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 20, 21 - Tập 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 bài bác 4: Lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái 438 Giải Toán lớp 6 trang 18 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Xem thêm:

Toán 6 bài bác 3: những phép tính trong tập phù hợp số tự nhiên Giải Toán lớp 6 trang 15 - Tập 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 bài xích tập cuối chương I - Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Giải Toán lớp 6 trang 28 - Tập 1
Toán 6 luyện tập chung trang 27 Giải Toán lớp 6 trang 27 - Tập 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
Toán 6 luyện tập chung trang đôi mươi Giải Toán lớp 6 trang trăng tròn - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Văn mẫu mã lớp 6: Viết bài bác văn kể lại một đề xuất của em
*
87 Dàn ý và 4 bài văn mẫu lớp 6
Toán 6 bài xích 7: máy tự tiến hành các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 26 - Tập 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống
Bản quyền © 2021 lasignoralaura.com. Giữ lại toàn quyền.Không được xào luộc hoặc thực hiện hoặc gây ra lại bất kỳ nội dung làm sao thuộc lasignoralaura.com