NGUYỄN PHÚ TRỌNG BAO NHIÊU TUỔI

lasignoralaura.com - Chiều 23/10, sau khoản thời gian được bầu giữ chức quản trị nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt vời trung thành cùng với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.

Bạn đang xem: Nguyễn phú trọng bao nhiêu tuổi

*

lasignoralaura.com - Ngày 23/10, Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã có được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.
*

lasignoralaura.com - Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng đã có Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.
*

lasignoralaura.com -Sáng 23/10, Quốc hội quăng quật phiếu kín bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch nước. Công dụng bỏ phiếu đã được chào làng trong buổi chiều nay
Tag: Tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Tổng túng bấn thư- quản trị nước Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức


Ảnh: Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Tổng túng thiếu thư quản lý tịch nước lasignoralaura.com -Sáng 23/10, Quốc hội quăng quật phiếu kín bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch nước. Kết quả bỏ phiếu vẫn được chào làng trong giờ chiều nayXem thêm:

Ảnh: Quốc hội quăng quật phiếu kín đáo bầu Tổng túng thiếu thư quản lý tịch nước

lasignoralaura.com -Sáng 23/10, Quốc hội quăng quật phiếu bí mật bầu Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch nước. Công dụng bỏ phiếu đã được chào làng trong chiều tối nay


Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử chủ tịch nước lasignoralaura.com - Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ quản trị nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử chủ tịch nước

lasignoralaura.com - Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng đã có Quốc hội khoá XIV thai giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tân quản trị nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thiệt là vừa mừng, vừa lo“ lasignoralaura.com - Chiều 23/10, sau khi được thai giữ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ hoàn hảo và tuyệt vời nhất trung thành với Tổ quốc, cùng với Nhân dân, với Hiến pháp.


Tân quản trị nước Nguyễn Phú Trọng: “Tôi xin thưa thật là vừa mừng, vừa lo“

lasignoralaura.com - Chiều 23/10, sau khoản thời gian được bầu giữ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp.
Clip: quản trị nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức lasignoralaura.com - Ngày 23/10, Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng đã có Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


Clip: quản trị nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

lasignoralaura.com - Ngày 23/10, Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.


thiết yếu trị làng mạc hội trái đất tài chính thể dục thể thao văn hóa giải trí lao lý phượt
quân sự - Quốc chống sức khỏe Đời sinh sống doanh nghiệp Ô đánh - Xe vật dụng Nhà đẹp góc nhìn Multimedia technology