Tổng công ty điện lực thành phố hà nội

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Bạn đang xem: Tổng công ty điện lực thành phố hà nội

*

*

*
*
31682

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI

Giới thiệu

Công ty Điện lực TP. Hà nội là một doanh nghiệp lớn nhà nước hạch toán độc lập, được thành lập và hoạt động vào năm 1995 và gồm tiền thân là nhà máy đèn Bờ hồ nước (được ra đời năm 1892). Đầu năm 2010, doanh nghiệp đã thay tên thành Tổng doanh nghiệp Điện lực TP. Tp. Hà nội (EVN HANOI), hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty nhỏ và là đơn vị chức năng thành viên của tập đoàn Điện lực Việt Nam.


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm:

doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất roi trên vốn chủ download

đứng đầu 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, truyền tải, phân phối điện

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


*

Tập Đoàn Hoa Sen phổ biến tay cùng TP hồ nước Chí Minh cung cấp những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19


Chỉ trong 2 năm, bất động sản Phát Đạt xong xuôi nghĩa vụ nộp gần 1.000 tỷ vnđ tiền Thuế cho chi phí Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần báo cáo Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)