Tổng Hợp Các Từ Nối Trong Tiếng Anh

Từ nối (linking words) được áp dụng để tạo nên giọng văn mạch lạc cho câu, bên cạnh đó giúp kéo dài câu hoặc giúp quy trình ngắt câu và khiến câu mang ý nghĩa sâu nhan sắc hơn. Có rất nhiều loại từ bỏ nối. Mỗi từ nối diễn tả ý nghĩa khác biệt cho từng câu. Các từ nối trong tiếng anh là đầy đủ từ hoặc nhiều từ tạo nên logic trong khẩu ca và câu văn.

Bạn đang xem: Tổng hợp các từ nối trong tiếng anh


Vị trí của trường đoản cú nối trong câu, tự nối tất cả 2 vị trí đứng trong câu:

Mệnh đề 1; từ bỏ nối; mệnh đề 2

Hoặc:

Mệnh đề 1. Từ bỏ nối, mệnh đề 2

Nếu nối thân hai mệnh đề, đằng trước bọn chúng phải bao gồm dấu phẩy cơ mà để nhưng mà nối giữa hai từ đối chọi thì không cần.

1. đầy đủ từ dùng làm thêm thông tin

And (và)

Ex: Kate has 2 cats & 1 dog. (Kate có 2 con mèo với 1 nhỏ chó)

Also (cũng)

Ex: He can speak Korean, Japanese và also a little Chinese.

(Anh ấy nói theo một cách khác tiếng Hàn, giờ Nhật và một chút tiếng Trung)

Besides (ngoài ra)

Ex: I haven’t seen that weekend drama besides, it doesn’t have good reviews.

(Tôi không xem bộ phim truyền hình cuối tuần đó, ngoài ra thì nó không nhận được ý kiến tốt)

*

First, second, third… (thứ nhất, thiết bị hai, sản phẩm công nghệ ba…)

Ex: If you want khổng lồ be successful first, you have to be on time.

(Nếu bạn có nhu cầu thành công, đầu tiên bạn cần đúng tiếng trước đã)

In addition (thêm vào đó)

Ex: He is a good man; in addition, he is a great president.

(Ông ấy là 1 trong những người tốt. Cung cấp đó, ông ấy là một người chủ tịch vĩ đại)


In the first place, in the second place, in the third place (được sử dụng khi miêu tả sự bắt đầu của một tình huống, trường hòa hợp nào đó)

I didn’t love my job very much in the first place.

(Ban đầu tôi ko thích quá trình của mình mang đến lắm)

Furthermore (xa hơn nữa)

Ex: She felt tired and exhausted furthermore, she was so thirsty.

(Cô ấy cảm xúc mệt với kiệt sức, chưa dừng lại ở đó nữa, cô ấy còn thấy vô cùng khát)

Moreover (thêm vào đó)

Ex: Your shirt is very pretty, & moreover, the hat looks good on you.

(Chiếc áo của người sử dụng rất đẹp, thêm vào đó, loại mũ trông phù hợp với bạn)

To begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo sau là, cuối cùng là)

Ex: There were 40 of us to begin with, after one year 3 members left.

(Bắt đầu cùng với 40 fan chúng tôi, kế tiếp 1 năm, 3 thành viên tách đi)

Apart from…

Ex: The house was empty apart from my mom cooked in the kitchen.

(Căn bên trống, ngoài ra mẹ tôi đã nấu ăn uống trong bếp)

Additionally…

Ex: We started out with đôi mươi people, but additionally, 2 people came.

(Chúng tôi bước đầu với đôi mươi người nhưng sản xuất đó tất cả 2 tín đồ đến)

Ngoài ra có thể có: What’s more, Also, Additionally…

2. Các từ là dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả

Accordingly (Theo như)

The necklace is made with expensive materials và is priced accordingly.

(Chiếc dây chuyền được thiết kế từ những vật liệu đắt đỏ yêu cầu giá của chính nó cũng theo như thế)

*

And so (và bởi thế)

We were tired và so we went to sleep early. (Chúng tôi mệt vì vậy đã đi ngủ sớm)

As a result/ as a consequence (Kết trái là)

Ex: Many houses were damaged as a result of a thunderstorm.

(Sau cơn lốc kết trái là không ít căn đơn vị bị phá hủy)

Consequently (Do đó)

Ex: She doesn’t love him anymore; consequently, she wants to break up with him.

(Cô ấy không hề yêu anh ấy nữa; vị đó, cô ấy ước ao chia tay)

For this reason (Vì vì sao này nên)

Ex: These two shirts are so ugly; for this reason, there is no need to compare.

(Cả hai chiếc áo này rất nhiều xấu, vì vì sao này nên không nhất thiết phải so sánh)

Hence, so, therefore, thus (Vì vậy)

Ex: She accepted his proposal & thus became his wife.

(Cô ấy đồng ý lời ước hôn vày vậy đang trở thành vợ của anh ấy)

Then (Sau đó)

Ex: He ate 2 hamburgers then went khổng lồ see his friends.

(Anh ấy ăn uống 2 cái bánh kẹp sau đó đi chơi với chúng ta anh ấy)

Dùng với tính từ với phó từ : kết cấu là so… that…

Ex: It was so hot that we drank a lot of water.

(Trời lạnh quá nên cửa hàng chúng tôi uống không hề ít nước)

Dùng với danh từ bỏ số nhiều: kết cấu là so…that nhưng đề nghị thêm many/few trước danh trường đoản cú đó.

Ex: I have so many albums so I will sell some of them.

(Tôi có tương đối nhiều album yêu cầu tôi sẽ phân phối bớt đi)

Dùng cùng với danh từ không đếm được: cấu tạo là so…that nhưng nên thêm much/ little trước danh tự đó.

Ex: The apartment had so little furniture that we decided khổng lồ buy more.

(Căn hộ bao gồm ít đồ nội thất quá nên shop chúng tôi đã đưa ra quyết định mua thêm)

Dùng cùng với tính từ + danh từ số ít: cấu tạo là such a…that, có thể dùng “so” theo cấu trúc: so + adj + a/an + noun…that…

Ex: It was such a cold day that we got a day off/ It was so a cold day that we decided khổng lồ to get a day off.

(Trời rất lạnh nên chúng tôi đã ngủ một ngày)

Dùng với tính tự + danh từ bỏ số nhiều/không đếm được: cấu trúc là such…that… (không được sử dụng so).

Ex: This is such delicious bread that I want to lớn eat it again.

(Chiếc bánh mỳ ngon tới mức tôi muốn ăn lại nó)

3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh

By the same token (tương tự như thế)

Ex: He is good at music và by the same token, he learns it easily.

(Anh ấy giỏi âm nhạc tương tự như vậy anh ấy học tập nó rất đơn giản dàng)

In lượt thích manner (theo bí quyết tương tự)

Ex: He scolds her rudely, she responded to him in lượt thích manner.

(Anh ấy mắng cô ấy một giải pháp thô lỗ bắt buộc cô ấy đang đáp trả tựa như như vậy)

Likewise, similarly (tương từ bỏ thế)

Ex: Students in this school are similarly dressed.

(Học sinh trường này mặc trang bị giống nhau)

Ngoài ra cũng có những các từ nối khác như: In the same way (theo cách hệt như thế), In similar fashion (theo cách tựa như thế), …similar to…, …as…as…

4. Những tín hiệu chỉ sự đối lập

But, yet (nhưng)

Ex: Halsey loves dogs but she is allergic lớn them.

(Halsey yêu thương chó mà lại cô ấy bị dị ứng với chúng)

However, nevertheless (có nghĩa là tuy nhiên, hai từ này còn có cách cần sử dụng và cấu trúc giống nhau, đều biểu thị sự đối lập và mang tính chất trang trọng)

Ex: I would like to travel however, I get lost a lot.

(Tôi ao ước đi du ngoạn tuy nhiên tôi lại tốt lạc đường)

In contrast, on the contrary (Đối lập với)

Ex: This yard is large in contrast with that one.

(Chiếc sảnh này rất rộng, trái chiều với chiếc sân kia)

Instead (Thay vì)

Ex: I can’t contact with John so I gọi his mother instead.

(Tôi chẳng thể liên lạc được cùng với John đề nghị tôi vẫn gọi bà bầu anh ấy thay vì anh ấy)

On the other hand (Mặt khác)

Ex: I want to lớn go khổng lồ the tiệc nhỏ tonight on the other hand, I have lớn help mom with housework.

(Tôi mong mỏi đi tham dự các buổi lễ hội tối này, còn mặt khác tôi nên giúp bà bầu việc nhà)

Still (vẫn)

Ex: He still loves her after those years.

(Anh ấy vẫn tồn tại yêu cô ấy sau chừng đó năm)

Ex: In spite of his poor health, he still manages khổng lồ complete the course.

(Dù bệnh tình không tốt, anh ấy vẫn day trở để xong khóa học)

5. Gần như từ dấu hiệu chỉ tóm lại hoặc tổng kết

After all (sau tất cả)

Ex: He still felt hungry after all those boxes of donuts.

(Anh ấy vẫn cảm xúc đói sau khi ăn mấy vỏ hộp bánh donut)

At last, finally, eventually (cuối cùng)

Ex: This event eventually gathered 50000 people.

(Sự khiếu nại này ở đầu cuối tập trung được 50000 người)

In brief (nói chung)

Ex: I have decided khổng lồ leave job in brief.

(Nói thông thường là tôi ra quyết định bỏ việc)

Ngoài ra còn có: In closing (tóm lại là), In conclusion/ in summary/ in short (kết luận lại thì), On the whole (nói chung), to conclude (để kết luận), lớn summarize (Tóm lại)

6. Tự là dấu hiệu để chỉ ví dụ

Có các ví dụ như sau: As an example, For example, For instance, Specifically, to illustrate, Such as…

Ex: I would lượt thích to eat many kinds of cake – for example, cheese cake.

(Tôi yêu thích ăn tương đối nhiều loại bánh, ví như bánh phô mai)

Ex: There are many types of movie such as comedy, crime or drama.

Xem thêm:

(Có rất nhiều thể các loại phim như phim hài, phim hành động tội phạm tốt phim truyền hình)

7. đều từ tín hiệu chỉ sự khẳng định

In fact (thực tế là)

Ex: In fact, now she feels regretful.

(Thực tế là giờ cô ấy cảm thấy ân hận hận)

Especially (đặc biệt là)

Ex: I like eating ice – cream especially in the winter.

(Tôi thích ăn uống kem, nhất là vào mùa đông)

Ngoài ra rất có thể có: Indeed (Thật sự là), No (không), Yes (có)…

8. Phần đa từ tín hiệu chỉ địa điểm

Above (phía trên)

Many kites are flying above my head.

(Có tương đối nhiều con diều đang bay trên đầu tôi)

Alongside (dọc)

Ex: The kids are playing alongside their parents in the field.

(Đám trẻ con đang vui chơi cạnh bố mẹ chúng kế bên cánh đồng)

To the right (về phía bên phải)

Ex: If you turn to lớn the right, you will see a luxury restaurant.

(Nếu các bạn đi trở về bên cạnh phải, các bạn sẽ thấy một quán ăn sang trọng)

Upon (phía trên)

Ex: Those books are placed upon the shelf.

(Những cuốn sách này được để ở phía bên trên giá)

Ngoài ra có thể có: Beneath (ngay phía dưới), Beyond (phía ngoài), Farther along (xa hơn dọc theo…), In back (phía sau), In front (phía trước), Nearby (gần), On top of (trên đỉnh của), to lớn the left (về phía bên trái), Under (phía dưới)…

9. Phần nhiều từ là dấu hiệu chỉ sự nhắc lại

In other words (nói giải pháp khác)

Ex: In other words, she has khổng lồ give up singing.

(Nói biện pháp khác, cô ấy bắt buộc từ bỏ bài toán ca hát)

Ngoài ra rất có thể có: In short (nói gọn nhẹ lại thì), In simpler terms (nói theo một cách đơn giản dễ dàng hơn), That is (đó là), to put it differently (nói không giống đi thì), khổng lồ repeat (để kể lại)…

10. đông đảo từ chỉ dấu hiệu thời gian

Afterward (về sau)

Ex: What happened khổng lồ him afterward no one knew.

(Những gì xảy mang đến với anh ấy tiếp đến không một ai biết cả)

At the same time (cùng thời điểm)

Ex: She makes me feel happy & sad at the same time.

(Cô ấy khiến tôi cảm xúc vui bi thương cùng lúc)

Immediately (ngay lập tức)

Ex: I have to vày my homework immediately when I get up in the afternoon.

(Tôi cần làm bài xích tập ngay lúc thức dậy vào buổi chiều)

In the past (trong vượt khứ)

Ex: He built many houses in the past.

(Anh ấy vẫn xây dựng không ít căn công ty trong vượt khứ)

Previously (trước đó)

Ex: For a few years previously, this province was affected by the drought.

(Trong một vài năm kia đó, tỉnh giấc này sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán)

Ngoài ra hoàn toàn có thể có: Currently (hiện tại), Earlier (sớm hơn), Formerly (trước đó), In the future (trong tương lai), In the meantime (trong khi chờ đợi), Later (muộn hơn), Meanwhile (trong khi đó), Simultaneously (đồng thời), Subsequently (sau đó), Then (sau đó)…

11. Các từ chỉ sự tổng quát, nói chung

Generally

Ex: It generally takes us 3 days khổng lồ complete the task.

(Chúng tôi nói chung thường mất 3 ngày để xong xong nhiệm vụ)

Overall (nói chung)

Ex: Overall. The meeting was a success.

(Nói chung buổi họp đã thành công)

Ngoài ra có thể có: In general, On the whole, All things considered…

12. Phần đa từ nói đưa ra tiết, gắng thể

In particular

Ex: The pollution problem in Hanoi in particular is worrying.

(Cụ thể vấn đề ô nhiễm ở tp hà nội là rất rất đáng lo ngại)

Ngoài ra có thể có: Particularly, Specifically, lớn be more precise

13. Số đông từ nêu lên chủ kiến của mình

In my opinion

Ex: She is a great singer in my opinion.

(Cô ấy là ca sĩ rất tuyệt vời nhất theo ý kiến của tôi)

From my point of view

Ex: From my point of view, he has done nothing wrong.

(Từ cách nhìn của tôi anh ấy không làm cái gi sai cả)

Ngoài ra có thể có: Personally (về cá nhân), From my perspective, It seems lớn me that…, I believe that…, It appears to lớn me that …

14. Hồ hết từ mô tả sự chắc chắn là về điều gì đó

Certainly

Ex: You must certainly come back home before 10pm.

(Con tất yếu phải về nhà trước 10h tối)

Definitely

Ex: Our short trip was definitely enjoyable.

(Chuyến đi ngắn của chúng tôi hoàn toàn xứng đáng tận hưởng)

Ngoài ra có thể có: Undoubtedly (không nghi hoặc gì), Obviously (rõ ràng), It is obvious/ clear that…

15. Hầu hết từ giới thiệu sự đồng tình

…in agreement that…/…in accordance with…/ Accordingly

Ex: His wedding will be celebrated privately, in accordance with his wishes.

(Đám cưới của anh ấy ấy sẽ tiến hành tổ chức riêng tứ theo mong nguyện của anh ý ấy)

16. đa số từ thể hiện việc đưa ra lý do, nguyên nhân

Owing to…

Ex: Owing to an immediate heart – break, he was taken khổng lồ the hospital.

(Vì lần đau tim hốt nhiên ngột, ông ấy vẫn được gửi vào dịch viện)

…because… = …because of… = on tài khoản of = due to (sau because là một trong những mệnh đề; sau because of là 1 trong những danh từ)

Ex: Because of a surprising party, she was really happy.

(Vì bữa tiệc bất ngờ mà cô ấy vẫn thật sự siêu vui)

Due to… = This is due lớn …

17. đều từ nối giờ đồng hồ anh đề cập cho trình tự

former (trước đây), intitial (lúc đầu), prior (trước), respectively (lần lượt)

Ex: Irene và Katie are 28 & 20 years old, respectively.

(Irene và Katie lần lượt là 28 và đôi mươi tuổi)

18. Một vài các từ bỏ nối mang ý nghĩa điều kiện khác.

Ex: Even if you are confident, you still have to lớn try your best.

(Cho dù các bạn có từ bỏ tin đến đâu, các bạn vẫn phải cố hết sức mình)

Whether or not (dù tất cả hay không)

Ex: You will have to do your homework whether or not you like it.

(Bạn sẽ phải làm bài tập về đơn vị dù bạn muốn hay không)

Ex: The baby can’t fall asleep unless mother hugs her.

(Đứa bé nhỏ không thể ngủ được trừ phi người người mẹ ôm nói)

Provided/ Providing that/ as long as: Với điều kiện là, miễn sao

Ex: You can have a picnic here providing that you don’t mess around.

(Bạn rất có thể đi picnic tại chỗ này miễn là không gây rối xung quanh)

Suppose/Supposing = What…if: Nếu…thì sao

Ex: Suppose you quit job. (Giả sử nếu bạn nghỉ việc thì sao)

If only + S + V/will + V = hope that: hy vọng rằng

Ex: If only he does his homework before class.

(Hi vọng rằng anh ấy làm bài bác tập về nhà trước lúc tới lớp)

If only + S + Vp/past perfect = wish that: giá nhưng mà

Ex: If only I participated in the event. (Giá mà tôi sẽ tham gia sự kiện)

If only + S + would + V

Diễn đạt hành vi không thể xẩy ra ở hiện tại tại

Ex: If only he would drive carefully.

(Giá cơ mà anh ấy tài xế cẩn thận)

Diễn đạt một ước muốn không thể tiến hành về tương lai:

Ex: If only it would stop raining heavily.

(Ước gì hoàn thành mưa to)

Ex: I didn’t use the vacuum cleaner in order not lớn wake up her.

(Tôi không dùng máy hút những vết bụi để tránh thức tỉnh cô ấy)

For: mô tả cách thứ gì đó được sử dụng

This is for warming the room.

(Đây được dùng để gia công ấm phòng)

Ex: The weather is too hot khổng lồ go out.

(Thời máu quá nóng để ra ngoài)

Ex: Although he is super famous, he still acts nicely.

(Mặc mặc dù anh ấy khôn xiết nổi tiếng, anh ấy vẫn hành xử tốt)

While, whereas (trong khi)

Ex: I lượt thích Korea while my sister likes Thailand.

(Tôi thích Hàn Quốc trong khi đó em tôi lại mê thích Thái Lan)

I want to lớn eat either chicken or beef.

(Tôi muốn ăn uống gà hoặc giết mổ bò)

Ex: Neither Rose nor Jack likes swimming.

(Chẳng phải Rose cũng không phải Jack thích tập bơi lội)

Both – và (cả…và…)

Ex: Both she & her husband will attend the conference.

(Cả cô ấy và chồng đều tham dự tiệc nghị)

Ex: She can not only draw but also compose.

(Cô ấy không chỉ có chức năng vẽ nhiều hơn sáng tác được)

Trên đây là tổng hợp các từ nối trong giờ đồng hồ Anh mà công ty chúng tôi muốn mang đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này hữu ích cho quá trình học tập của bạn!

Tham khảo tại: https://www.learn-english-today.com/lessons/lesson_contents/grammar/linking-words.html