TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CHƯƠNG 2

Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được chế tạo vào thời hạn nào?


A.Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc chống chiến. B.Nhật đầu sản phẩm vô điều kiện.C.Nhân dân tp hà nội vùng dậy giành bao gồm quyền

Câu 4:Mã câu hỏi:96281


A.Hội nghị việt nam của Đảng trên Tân Trào (Tuyên Quang).B.Họp Đại hội đại biểu của Đảng tại Từ tô (Bắc Ninh).C.Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ trên Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối cách mạng chương 2

Câu 5:Mã câu hỏi:96282

Nhiệm vụ giải pháp mạng được Đảng ta khẳng định trong thời gian 1936 - 1939 là gì?


A.Đánh xua đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương trọn vẹn độc lập.B.Tịch thu ruộng khu đất của địa nhà phong kiến phân chia cho dân cày.C.Chống phát xít, chống cuộc chiến tranh đế quốc, chống bọn phản đụng thuộc địa, đòi từ bỏ do, dân chủ, cơm áo hòa bình.

Câu 6:Mã câu hỏi:96283

Luận cưng cửng tháng 10/1930 khẳng định lực lượng giải pháp mạng gồm?


A.Giai cấp cho vô sản, tứ sản dân tộc, tiểu tứ sản với nông dân.B.Giai cấp bốn sản và nông dân.C.Giai cung cấp vô sản: công nhân và nông dân.

Câu 7:Mã câu hỏi:96284

Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước với tiếp thu mặt đường lối của thế giới cộng sản(Đại hội VII), Đảng cộng sản Đông dương dìm định kẻ thù trước đôi mắt của quần chúng Đông Dương là?


A.Thực dân Pháp.B.Bọn phản rượu cồn thuộc địa cùng bầy tay không nên của chúng.C.Bọn phong kiến.

Câu 8:Mã câu hỏi:96285

Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm ….. ?


A.1944B.1945C.1943

Câu 9:Mã câu hỏi:96286

Bốn tỉnh thứ nhất giành được chính quyền ở việt nam trong cuộc tổng khởi nghĩa centimet Tháng 8/1945 là?


A.Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Kon TumB.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng NamC.Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Định

Câu 10:Mã câu hỏi:96287


A.Phạm Văn ĐồngB.Trường ChinhC.Hồ Chí Minh, (gồm 5 người: trằn Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiền, HCM)

Câu 11:Mã câu hỏi:96288

Phương pháp tranh đấu cơ bản trong cách mạng tháng Tám 1945 là gì?


A.Đấu tranh vũ trang.B.Kết hợp tranh đấu vũ trang và đấu tranh thiết yếu trị.C.Đấu tr anh chính trị.

Câu 12:Mã câu hỏi:96289

Quyết định Tổng khởi nghĩa vào cả nước, giành tổ chức chính quyền trước lúc Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung trình bày trong Nghị quyết nào của Đảng?


Câu 13:Mã câu hỏi:96290

Đội vn giải phóng quân ra đời, sẽ là sự phối kết hợp của các tổ chức nào?


A.Việt nam giới tuyên truyền giải tỏa quân với đội du kích Bắc SơnB.Việt nam tuyên truyền giải hòa quân với cứu quốc quânC.Việt nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích tía Tơ

Câu 14:Mã câu hỏi:96291

Hội nghị TW lần 6 ( 11/1939 ) chuyển hướng chỉ huy chiến lược biện pháp mạng là vì?


A.Từ vị trí làm 3 nhiệm vụ chiến lược của bí quyết mạng thì ni chỉ có tác dụng một trách nhiệm - giải tỏa dân tộcB.Từ chỗ chống đế quốc, phong con kiến thì nay kháng đế quốc vạc - xítC.Từ đấu tranh đòi tự do thoải mái dân nhà thì nay đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 15:Mã câu hỏi:96292

Nhân tố đa phần nhất quyết định chiến thắng của giải pháp mạng tháng 8/1945 ?


A.Tác cồn của bự hoảng kinh tế thế giớiB.Sức mạnh mẽ liên minh công – nông.C.Bối cảnh quốc tế thuận lợi.

Câu 16:Mã câu hỏi:96293

Tại sao trong giai đoạn 1936 – 1939, nhà trương giải pháp mạng của Đảng ta bao gồm sự cụ đổi?


A.Chính sách tách lột, mập bố, bọn áp của Pháp.B.Tình hình thế giới và vào nước có không ít thay đổi, quan trọng đặc biệt chủ trương gửi hướng chiến lược của Đại hội lần VII quốc tế cộng sản.C.Mâu thuẫn giữa nhân dân vn và thực dân Pháp ngày càng gay gắt

Câu 17:Mã câu hỏi:96294

Điền vào khu vực trống: “Tháng…, Đại hội đại biểu lần trước tiên của Đảng họp trên …”


A.Tháng 5/1930 - quảng châu trung quốc (TQ).B.Tháng 6/1932 - mùi hương Cảng (TQ).C.Tháng 3/1935 - Ma Cao (TQ).

Câu 18:Mã câu hỏi:96295

Tại hội nghị Trung Ương Đảng lần máy VIII, Nguyễn Ái Quốc nhà trương ra đời mặt trận nào?


A.Mặt trận Liên Việt.B.Mặt trận Đồng Minh.C.Mặt trận Việt Minh.

Câu 19:Mã câu hỏi:96296

Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bởi khẩu hiệu “Đánh xua đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong?


Câu 20:Mã câu hỏi:96297

Đoàn Đại biểu việt nam tham dự Đại hội lần VII của nước ngoài Cộng sản trên Matxcova (tháng 7/1935) bởi ai dẫn đầu?


A.Đồng chí Lê Hồng Phong.B.Đồng chí trường Chinh.C.Đồng chí Phạm Hùng

Câu 21:Mã câu hỏi:96298

Đoạn văn tiếp sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình diễn lúc nào? “Nếu không xử lý được vụ việc dân tộc giải phóng, không đòi được chủ quyền tự vì cho cục bộ dân tộc, thì chẳng những cục bộ quốc gia dân tộc còn chịu đựng mãi kiếp ngựa chiến trâu, mà quyền lợi của cỗ phận giai cấp đến vạn năm tiếp theo cũng không đòi được”.

Xem thêm: Nhà Sách Tiến Thọ Giải Phóng, Khai Trương Nhà Sách Tiến Thọ 697 Giải Phóng


A.Trong họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939).B.Trong hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị 8 (5/1941).C.Trong thư gửi đồng bào vn sau hội nghị TW lần thứ 8.

Câu 22:Mã câu hỏi:96299

Nội dung nào tiếp sau đây không buộc phải là ý nghĩa của bí quyết mạng mon Tám 1945?


A.Phá rã xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, mang lại hòa bình tự do cho dân tộcB.Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc dân tộc: chủ quyền dân tộc gắn sát với công ty nghĩa buôn bản hội.C.Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống độc nhất vô nhị và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 23:Mã câu hỏi:96300

Điền vào địa điểm trống: “Cuộc dân tộc bản địa giải phóng …phải kết chặt với phương pháp mạng điền địNghĩa là cần yếu nói rằng muốn đánh đổ đế quốc phải phải phát triển cách mạng điền địa, muốn xử lý vấn đề điền địa thì cần phải đánh đổ đế quốc”


A.Nhất địnhB.Không bắt buộcC.Bắt buộc

Câu 24:Mã câu hỏi:96301


A.Đại hội đại biểu lần lắp thêm nhất.B.Hội nghị Ban Chấp hành tw lần trang bị nhất.C.Đại hội đại biểu lần hai.

Câu 25:Mã câu hỏi:96302


A.Bắc tô - Vũ Nhai.B.Bắc Bó - Cao Bằng.C.Tân Trào - Tuyên Quang.

Câu 26:Mã câu hỏi:96303

Hình thức tổ chức triển khai và biện pháp đấu tranh trong tiến độ 1936 - 1939 ?


A.Hình thức tổ chức bí mật, đương đầu vũ trang.B.Hình thức tổ chức triển khai và đấu tranh công khai.C.Hình thức tổ chức và đấu tranh công khai và nửa công khai, thích hợp pháp cùng nửa vừa lòng pháp.

Câu 27:Mã câu hỏi:96304


A.Ủy ban giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam. Tiền thân CP lâm thời cả nước sau này.B.Mặt trận Việt MinhC.Mặt trận quần chúng. # Đông Dương.

Câu 28:Mã câu hỏi:96305

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không ra mắt trong những năm 1939 - 1941?


A.Khởi nghĩa nam Kỳ.B.Binh vươn lên là Đô Lương.C.Khởi nghĩa bố Tơ.

Câu 29:Mã câu hỏi:96306

Tháng 5/1941, Ban Chấp hành trung ương quyết định thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam chủ quyền đồng minh để thay thế cho?


A.Mặt trận dân chúng phản đế Đông Dương.B.Mặt trận dân nhà Đông Dương.C.Mặt trận bội phản đế, làm phản phong.

Câu 30:Mã câu hỏi:96307

Những cuộc chuyên chở dân công ty 1936-1939, tất cả hai sự kiện vượt trội nhất, chính là hai sự kiện nào?


A.Phong trào Đại hội Đông Dương và tranh đấu đòi dân sinh, dân chủ.B.Phong trào chiến đấu trên nghành nghề báo chí với nghị trường.C.Phong trào đón Gođa và chiến đấu nghị trường.

*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT phần trăm & Thống kê

Đại Số con đường Tính

Tâm Lý học tập Đại Cương

Tin học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp lao lý Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài thiết yếu Tiền Tệ

Xã Hội học tập Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh nuốm Giới

Cơ Sở văn hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử Đảng

Trắc nghiệm bốn Tưởng hồ nước Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế tài chính Vi Mô

Trắc nghiệm tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT tỷ lệ & Thống kê

Bài tập Đại Số đường Tính

Trắc nghiệm tâm lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học tập Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm luật pháp Đại Cương

Trắc nghiệm sale Căn Bản

Trắc nghiệm triết lý Tài chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm xóm Hội học tập Đại Cương

Trắc nghiệm lô ghích Học

Trắc nghiệm lịch sử Văn Minh cố gắng Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận thiết yếu trị

Khoa học tập tự nhiên

Khoa học tập xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - mức độ khoẻ

Biểu mẫu mã - Văn bản


*

*
*

Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247